PROGRAM CELIK MINDA PEMIMPIN BESTARI

Program Kepimpinan ini merupakan kolaborasi antara Unit Bimbingan dan Kaunseling dan Kelab Fasilitator Bitara. Dijalankan pada 13 April 2013 dengan melibatkan seramai 66 orang. Pelbagai aktiviti kepimpinan telah dilaksanakan oleh mahasiswa dan mahasiswi UPSI. Tahniah kepada semua peserta dan terima kasih kepada semua yang terlibat.