Program Bakal Graduan Bertemu Graduan

 Program Bakal Graduan Bertemu Graduan Siri 2 telah dilaksanakan pada 16 Okt 2012 di POLISAS sempena hari Konvokesyen. Seramai 10 orang pelajar terpilih untuk mengikuti program ini. Bertujuan untuk meningkatkan motivasi pelajar sasaran untuk belajar bersungguh-sungguh dan melanjutkan pelajaran di Politeknik. pelajar telah dibawa oleh Pn Effa Rina dan Pn Hjh Sharifah