Pre Test Inventori Kecerdasan Pelbagai Tg 3

Pre Test Inventori Kecerdasan Pelbagai Tingkatan 3 oleh KPM berlangsung hari ini 1/11/2018. Seramai 2 orang pegawai KPM hadir mengendalikan test tersebut.