Keputusan STPM 2012

BIL

RUMUSAN

LULUSAN PENUH

%

PNGK

2012 2011 BEZA 2012 2011 BEZA

1

KESELURUHAN GPS

PNGK MP

97.56

97.56

98.51

98.51

-0.95

-.0.95

2.46

2.32

2.22

2.22

+O.24

+0.10

2

PNGK 3.00 25.61 8.90 +16.70

21/82

6/68

+15

3

PENGAJIAN AM 81.71 83.58 1.87 2.70 2.44 +0.26

4

BAHASA MELAYU 83.4 58.33 +25.00 2.52 1.95 +0.57

5

KES .MELAYU 66.67 84.00 17.33 2.57 2.57      –

6

SEJARAH 47.06 44.00 +3.06 1.98 1.44 +0.54

7

GEOGRAFI 68.89 53.13 +15.7 2.25 1.96 +0.29

8

EKONOMI 70.83 50.00 +20.83 226 1.92 +0.34

9

PENG PERNIAGAAN 77.78 66.67 +11.10 2.00 2.13 -0.13

10

MATHEMATICS T 68.75 53.85 +14.9 1.81 1.79 +0.02

11

PHYSICS 75.00 100.0 -25.00 1.81 2.71 -0.90

12

CHEMISTRY 75.00 61.54 +11.54 2.27 1.72 +0.55

13

BIOLOGY 75.00 66.67 +8.33 2.14 2.00 +0.14

14

SENI VISUAL 100.00 100.0      – 3.28 3,26 +0.02

15

BAHASA TAMIL 60.00 60.0      – 2.07 2.07    –