Keputusan PMR 2013

Peratus lulus 74.53%

Gred Purata Sekolah (GPS) 2.54

Bilangan semua A 12 orang

Tahniah kepada semua pelajar yang berjaya