PIAGAM PELANGGAN

  • Kami berjanji akan sentiasa menepati masa dengan perkhidmatan berkualiti.
  • Sedia berkhidmat dengan cekap, responsif, amanah dan bijaksana.
  • Memberi layanan yang mesra dan adil.
  • Sentiasa menuju ke arah kecemerlangan pendidikan berkualiti.
  • Menyediakan kemudahan pendidikan dan suasana persekitaran yang penuh ceria.
  • Memberi pendidikan sempurna untuk menjamin masa depan ke arah pengisian wawasan 2020.
  • Mematuhi etika profesion perguruan.