FALSAFAH SEKOLAH

Manusia adalah makhluk yang boleh dididik serta  berkemampuan  untuk belajar. Keupayaan belajar  dan prestasi  seseorang iu bukannya berpunca daripada semulajadinya tetapi daripada alam persekitarannya. Kebolehan dan kemahiran pelajar boleh dimanipulasikan melalui proses pengajaran dan pembelajaran yang sempurna ke arah kecemerlangan.