Penyediaan Bilik Isolasi

Bilik Isolasi Lelaki dan Bilik Isolasi Perempuan siap sedia untuk digunakan.