Pasukan Penilai ASAT Memantau Asrama

Pasukan Penilai ASAT Memantau Asrama hari ini 4/9/2018.