Kejohanan Olahraga SMKKJ Kali Ke-46

Kejohanan Olahraga SMKKJ Kali Ke-46 di Stadium Proton pada 27/2/2020. Semua dijemput hadir.