DIALOG PRESTASI 5KT & 5HL

Dialog Prestasi 5 Kreatif dan 5 Holistik hari ini 27/6/2018 di Bilik Gerakan. Membincangkan prestasi murid secara terperinci dan menyeluruh antara Pengetua, penolong kanan, GK, guru mp, Kaunselor dan calon SPM