DASYATNYA AYAT KURSI

DASYATNYA AYAT KURSI

Bunyinya :
📿Allaahu-laa-ila ha illa-huwal Haiyul Qayyum
📿La-ta’-Khu-dzuhuu-Sinatun Wala naumun
📿Lahuu-maafis-samaawaati wama fil Ardhi
📿Man-dzal-la-dzi, Yash-fa-‘u, ‘in-dahuu il-la-biiznihi
📿Ya’lamu maabaina Aidiihim wa-maa khal-fahum
📿Walaa Yuhiituuna Bisyai-in, Min ‘ilmihi il-la bima Syaa-a
📿Wasi-a’ Kursi-yuhuss Samaawaati wal Ardha
📿Walaa-ya uu-duhuu hif-dzu-huma wa hu wal’ Aliyul Adzim’
💡 Baca pada saat keluar rumah 70000 Malaikat akan menjagamu.
💡 Baca pada saat masuk rumah kemiskinan tak akan masuk ke dalam rumahmu.
💡 Baca setelah berwudhu darjatmu akan dinaikkan 70 tingkat.
💡 Baca pada saat hendak tidur malaikat akan menjagamu sepanjang malam.
💡 Baca setelah sholat maka jarak antara kamu dan Syurga hanyalah kematian.