Sekolah Selamat

JAWATANKUASA INDUK SEKOLAH SELAMAT

Pengerusi                 : Pn. Hjh. Noraini bt Hj Yeub Sidi, AMN

N. Pengerusi 1          : En. Sofuan b Mahyudin

N. Pengerusi 2          : Cik Hjh Maznah bt A.Manan

N. Pengerusi 3          : Pn. Sharifah bt Sharif

N.Pengerusi  4          : En. Sivanesan a/l P Pillai

Setiausaha                : En. Chandra Mohan a/l Krishnan

AJK                          : Tn. Hj. Mohd Nazri b Md Saad    (YDP PIBG SMK Khir

Johari)

: En. Amreek Singh a/l Piara Singh

: Pn Kwan Gook Siew

: Inspektor  ( Peg. Perhubungan PDRM sekolah )

: Wakil Peg. Belia dan Sukan Tg. Malim

: Wakil Balai Bomba Tg. Malim

: (Yang Dipertua Majlis Daerah Tg. Malim )